CHIẾC MÔI HÔN!

ByẤm nồng lắm đó chiếc môi hôn (phải hông vậy?)
ngây ngất trời mây.... chết mảnh hồn
mắt chẳng long lanh ....tìm mê ngủ
tiếng chẳng thành lời để phát ngôn!
khoảnh khắc khi hôn nào dễ tả!
văn chương lai láng ...nói bao xa?!!!
cảm giác khi yêu nào nếm trải! ( thiệt mà hổng tin!...)
ép lòng tưởng tượng ngại quá à!

More...